Daigo Umehara's Event Schedule 2015

- Canada Cup's Master Series [January 9-11]
- 5th Niconico Shotenkaigi [January 18]
- Yonpahi radio show [January 23]
- 6th Niconico Shotenkaigi [January 25]
- Taipei Game Show [Jan 31]
- Tokaigi 2015 [Feb 1]

Saturday, August 23, 2014

Isshuu Sengeki Hai Tokyo qualifier summary

Info
- Taito announced first USF4 tournaments
- Isshuu Sengeki Hai revealed
- Umehara confirmed for Isshuu Sengeki Hai Tokyo qualifier
- Nico and Ustream to stream this tournament
- Single bracket 1
- Single bracket 2 
- Umehara currently has the most BP in Japan and No.1 in Tokyo
- Event report from Famitsu

(Left to right - Mago, Tokido, Umehara, Kuramochi, Mihashi, Maribo)

3 on 3
Tokido (Aku) 2-0 Yuka Kuramochi (Bla) *model
Mago (Yan) (P2R) 2-0 Reiko Mihashi (Ryu) *Taito's USF4 Girl Club leader
Umehara (ERy) 1-2 Maribo (Chu) *active player

(Dud) 0-2 Umehara (ERy)
M no Bi (Ros) 0-2 Tokido (Aku)
Spanky (Ado) 1-2 Mago (Yan)

Group A Final
Umehara (ERy) 2-0 Kai (Sak) *No.1 in Aichi prefecture
Tokido (Aku) 2-0 Katakana de Aoki (Dec) *No.3 in Aichi prefecture
Mago (Yan) 0-2 Jeppa (Ruf) *No.2 in Aichi prefecture

Finalists (will compete on October 11)
 • MadCatz (Tokido, Mago, Umehara)
 • Chima (Nekojita, Itabashi Zangief, Eita)
 • Double Dragon (Kyoku, Cabbage, Ojisan)
 • Karu no Konchuusaishuu Monogatari (Ninomae, Karu, Kita Senju DJ)

Single
1st fight
Umehara (ERy) 2-0 Tsuna (Jur) *No.1 of Kagoshima prefecture
2-0
2-0

2nd fight
Umehara (ERy) 2-0 (Hon)
2-0
2-0

3rd fight
Umehara (ERy) 2-X (Haw)

4th fight
Umehara (ERy) 2-0 Nashi (Jur)
2-0
2-0

Finalists (will compete on October 11)
 • Ninomae (Ros)
 • Nekojita (Abe)
 • Santarou (Sag)
 • Umehara (ERy)
 • Cabbage (Vip)
 • Momochi (Ken)
 • Mago (Yan)
 • Nishikin (Bla)

Pictures
Taito's USF4 Girl Club feat. Yuka Kuramochi, ChocoBlanka, Maribo, Karipaku
Kayane appears
Karipaku playing at USF4 Girl Club booth
Karipaku and Sugiyama producer doing Cody pose
Karipaku with Ayano
Umehara playing

No comments: